Studiestress

Studievaardighe­den.. ze zijn essen­tieel voor een suc­cesvolle studie en eigen­lijk zijn studievaardighe­den na je studi­etijd ook nog belangrijk.

Onder studievaardighe­den vallen:

  • plan­nen en organiseren
  • time man­age­ment
  • het lezen van informatie
  • het onder­schei­den van hoofd– en bijzaken
  • samen­vat­ten het maken van mindmaps
  • het maken van aantekening

Heb jij moeite met een of meer van boven­staande vaardighe­den of zou je studievaardighe­den willen aan­leren, dan kan Ros­alie van Luik je helpen. Samen met Ros­alie onder­zoek je wat al goed gaat en waar we ver­be­terin­gen kun­nen aan­bren­gen. De begelei­d­ing van Ros­alie is altijd op maat en posi­tief. Door het aan­leren van studievaardighe­den zal het stud­eren je makke­lijker afgaan, krijg je meer plezier in stud­eren en zul je suc­cesvoller zijn in je studie.

Ros­alie van Luik biedt begelei­d­ing bij studievaardighe­den aan stu­den­ten in Den Haag, Lei­den, Delft, Rot­ter­dam en andere studentensteden.

Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het formulier in!

X