Heb jij een goede studeer­plek? Studeer je thuis maar is daar teveel aflei­d­ing? Of miss­chien ga je naar een UB of andere bib­lio­theek maar word je daar teveel afgeleid? Ga je met je vrien­den stud­eren en neem je meer pauze dan goed voor je is? Dan is de studieruimte in Den Haag dé studieplek voor jou.

De studieruimte is ingericht voor max­i­maal 8 stu­den­ten die onder begelei­d­ing studeren/​leren.

De studieruimte is er voor:

  • mid­del­bare scholieren die te zelf­s­tandig zijn voor een huiswerk­begelei­d­ing, maar toch wel wat begelei­d­ing kun­nen gebruiken of die thuis niet de rust kun­nen vinden
  • stu­den­ten die geen pret­tige studeer­plek hebben
  • stu­den­ten en scholieren die het nodig hebben om in een ruimte te zit­ten waar weinig aflei­d­ing is
  • stu­den­ten en scholieren die tij­dens het leren/​studeren wat begelei­d­ing beho­even als het gaat om struc­tuur en aan­pak van hun leerwerk.

Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het formulier in!

X