Studiebegeleiding

Zit jij aan het einde van je studie en sta je voor het schri­jven van je scrip­tie? Weet je niet waar je moet begin­nen?
Geen idee hoe je het schri­jven van je scrip­tie aan moet pakken?

Ros­alie van Luik komt veel stu­den­ten tegen die moeite hebben met het schri­jven van hun scrip­tie. Het is ook echt wel even iets anders dan wat je tot nu toe gewend was van je studie.

De scrip­tiebegelei­d­ing van Ros­alie ziet er als volgt uit:

  • het opzetten van een onderzoeksvoorstel
  • maken van een tijd­splan en dead­lines (indien niet vast­gesteld door de hogeschool of universiteit)
  • het aan­bren­gen van een duidelijke struc­tuur het helpen bij het uitvo­eren van de analy­ses in SPSS en het lezen van de tabellen die uit de analy­ses volgen.
  • het lezen en redi­geren van de tekst (denk aan spelling, logis­che opbouw)
  • motiv­erende gesprekken om uit­stelge­drag te ver­min­deren of hele­maal te stoppen

Ros­alie maakt van de berg die een scrip­tie lijkt, kleine, overzichtelijke behap­bare brokken om een goed begin te maken met het schri­jven van de scrip­tie en deze bin­nen afzien­bare tijd af te ron­den.
Naast de 1-​op-​1 scrip­tiebegelei­d­ing is het mogelijk om onder begelei­d­ing en in stilte te werken aan je scrip­tie in de daar­voor ingerichte studieruimte. Op die manier kun je gedurende de dag direct je vra­gen stellen als je vast­loopt.

Ros­alie van Luik biedt scrip­tiebegelei­d­ing aan stu­den­ten in Den Haag, Lei­den, Delft, Rot­ter­dam en andere studentensteden.

Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het formulier in!

X